Onze praktijk en openingstijden

Maandag t/m donderdag:
8.00 uur – 12.00 uur en van 13.00 uur – 16.30 uur

Vrijdag:
8.00 uur – 12.00 uur (telefonisch bereikbaar tot 10.00 uur)

Zaterdag en zondag:
gesloten

Behandeling alleen volgens afspraak

Tandartsen

Er werken bij ons meerdere tandartsen, die ieder hun eigen “specialisatie” hebben.
U, als patiënt kan natuurlijk, te allen tijde uw voorkeur van behandelaar aangeven, wij proberen hier dan zoveel mogelijk rekening mee te houden. Bij pijnklachten en spoedgevallen zal dit niet altijd mogelijk zijn.

Behandelingen

Ook streven wij er naar, om zoveel mogelijk verschillende behandelingen te combineren binnen één afspraak, om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk tijd kwijt bent.

Als het bij u noodzakelijk blijkt om een uitgebreid behandeltraject op te starten zullen wij u vooraf informeren over de onderstaande punten:

  • behandeling algemeen (wat houdt de behandeling precies in)
  • te verwachten resultaat
  • risico’s
  • te verwachten kosten
  • te verwachten duur van behandeling

Informatie over deze zaken krijgt u mondeling of via foldermateriaal in de praktijk, veel informatie kunt u ook vinden op deze site, op allesoverhetgebit.nl en op verzoek kunnen wij u de informatie natuurlijk ook schriftelijk verstrekken.   Bij behandelplannen boven de € 250,= krijgt u van ons een begroting mee, deze ontvangen wij graag vóór aanvang van het behandeltraject ondertekend retour.

Wij hebben voor dit jaar met zorgverzekeraar CZ/Delta Lloyd/OHRA een contract afgesloten voor reguliere prothetische zorg.
Met andere zorgverzekeraars hebben we geen contracten afgesloten.
Dit kan van invloed zijn op de vergoeding van uw behandeling. Wij adviseren u dan ook dringend om voor de start van de behandeling bij uw zorgverzekering te informeren wat uw eigen bijdrage zal zijn!

Toegankelijkheid

De praktijk is goed toegankelijk voor mindervaliden!

Wij spreken Nederlands – Wir sprechen Deutsch – We speak English