Huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd de weekenddienst). Dit betekent dat het geen zin heeft om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen telefonisch, aan de balie of per email worden gemaakt / geannuleerd.

Het te laat komen voor een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient U dit uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch, per email te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Pijnklachten / spoedgevallen

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.
Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden en voorkeur van behandelaar.

Dienst / waarneming

Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende tandarts vermeld.

Betalingen

Op alle behandelingen zijn de KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013. Deze betalingsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden. U kunt deze betalingsvoorwaarden ook op onze site downloaden. Betalingen tijdens de week- of weekenddienst geschieden uitsluitend contant of per pin!

Afspraakherinnering

Voor afspraken bij de mondhygiëniste sturen wij een afspraakherinnering per SMS of e-mail naar onze patiënten. Dit is een extra service die wij verlenen waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan.

Uw gegevens up-to-date

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven. Dit geldt niet alleen voor adreswijzigingen, wijziging in verzekering of verandering van telefoonnummer, maar ook voor veranderingen in uw gezondheid en medicijngebruik!

Begrotingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting.
Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. De begroting ontvangen wij graag ondertekend retour van u.  Leest u de begroting dus altijd zorgvuldig door en informeer bij uw verzekeraar naar de eventuele vergoeding.

Antwoordapparaat

Indien u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, LUISTERT u deze altijd in uw eigen belang geheel en zorgvuldig af. Er kan belangrijke informatie voor u op staan.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Tandheelkundig Centrum Het Blazoen is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Roken

Roken in de praktijk of bij de ingang van de praktijk is niet toegestaan. Uitgetrapte sigaretten vinden wij een vies gezicht.

Fietsen

Wij verzoeken u vriendelijk geen fietsen te plaatsen voor de ingang en toeloop van de praktijk.

Gedrag

In onze praktijk gaan wij respectvol met elkaar om volgens de algemeen geldende normen en waarden!

Intimidatie, dreigend taalgebruik en onbehoorlijk gedrag zullen niet worden getolereerd en kan tot gevolg hebben dat er aangifte wordt gedaan bij de politie en dat u per direct uit ons bestand wordt verwijderd!